Dag BANDAU (Doug Bandow), naučni saradnik niza američkih naučno-istraživačih institucija. Do 2006. analitičar vašingtonskog Kejto instituta. Tokom 1980-tih bio specijalni savetnik predsednika Ronalda Regana. Redovno objavljuje analize i spoljnopolitičke komentare u vodećim američkim publikacijama. Autor 12 knjiga o američkoj spoljnoj politici i kriznim žarištima.

Jegor (Georgi) ENGELHART, naučni istraživač Instituta za slavistiku Ruske akademije nauka. Istoričar i jedan od vodećih moskovskih stručnjaka za bivšu Jugoslaviju (student Konstantina Nikiforova). Bivši šef programa Instituta za religiju i politiku u Moskvi. Čest posetilac Srbije i učesnik brojnih skupova o Kosovu i Metohiji i ruskoj politici na Balkanu.

Dr Tomas FLEMING, glavni urednik američkog mesečnog časopisa Hronike (Chronicles) i predsednik Rokford instituta u Ilinoju, SAD. Autor brojnih knjiga, uključujući monografiju Crna Gora, raspolućena zemlja (Montenegro: A Divided Land, 2002). Čest posetilac srpskih zemalja i učesnik niza skupova, uključujući simpozijum „Velika Srbija, mit ili stvarnost?“ u SANU u jesen 2002.

Dr Rafael IZRAELI, profesor islamske i orijentalne istorije na Hebrejskom univerzitetu u Jerusalimu i viši naučni saradnik Trumanovog instituta. Autor niza knjiga i monografija, uključujući studiju o prodoru radikalnog islama na Balkan. Čest posetilac Srbije, najskorije novembra 2007. kada je učestvovao na skupu o KiM u organizaciji Udruženja studenata Pravnog fakulteta.

Dr Sunil RAM, analitičar međunarodnih vojno-bezbednosnih pitanja iz Toronta, bivši oficir kanadske vojske i profesor vojnog univerziteta u SAD. Često objavljivan i citiran u vodećem dnevnom listu Globe and Mail. Stručnjak za specijalni rat; posebno se bavi kriminalnim i terorističkim mrežama na Balkanu. Učesnik simpozijuma „Kosovo: sporna nezavisnost“ u Torontu 13. marta o.g.

Džejms DŽATRAS, predsednik Američkog saveta za Kosovo (NVO koja se zalaže za ostanak KiM u sastavu Srbije). Biv. diplomata SAD, potom dugogodišnji analitičar Republikanskog političkog odbora Senata. Autor studija o ratu u BiH (1995) i o terorističkim vezama OVK (1996). Stručni svedok odbrane na suđenju S. Miloševiću (2004).