Centar za strateške studije je naučno-istraživačka organizacija Akademije za diplomatiju i bezbednost koja je osnovana početkom 2008. godine. Mandat Centra je da realizuje istraživanja, organizuje skupove i izdaje publikacije radi doprinosa jačanju bezbednosti i stabilnosti regiona Jugoistočne Evrope, posebno u kontekstu zaštite i unapređenja interesa Srbije kao bitnog preduslova za regionalni mir i stabilnost.

Centar je nastao kao plod spoznaje da razumevanje izazova sa kojima se suočava Srbija na početku 21. veka, kao i shodno tim izazovima prilagođena politika zastupanja državnih interesa Srbije i nacionalnih interesa srpskog naroda, iziskuju multidisciplinarnu i neideološku analizu bitnih činilaca koji utiču na geopolitički položaj zemlje, na njenu sveukupnu bezbednost i interakciju sa okruženjem.

Misija Centra jeste da udovolji toj potrebi kroz naučnu obradu strateških okolnosti i procesa relevantnih za regiju i, shodno tome, participira u predlaganju spoljne i bezbednosne politike Srbije koja je u skladu sa legitimnim državnim i nacionalnim interesima, kao bitnim preduslovom regionalnog mira i stabilnosti.

Navedena misija Centra zahteva izbegavanje bilo kakve ideološki uslovljene matrice u metodološkom pristupu i izvođenju zaključaka. Teze o tobožnjem nepostojanju alternativa unapred zacrtanim ciljevima nacionalnog razvoja – od integralnog jugoslovenstva Kraljevine, preko poluvekovnog jednopartijskog eksperimenta, do savremenih neoliberalnih regionalnih i globalnih integracija – dovodi već decenijama do nedovoljne sposobnosti Srbije da funcioniše u skladu sa svojim potencijalima. Ideološki apriorizam već skoro jedan vek sputava svestranu debatu o opcijama srpske nacije i razvoj strategije njenog adekvatnog odgovora na izazove vremena.

Centar teži afirmaciji nacionalnog interesa kao analitičkog koncepta, kao načina mišljenja i kao strategije delovanja.

U realizaciji svojih aktivnosti, Centar polazi od stava da je primarni cilj interakcije srpske države sa okruženjem jasan: jačanje njene moći, interne kohezije i bezbednosti. Afirmacija koncepta interesa definisanih kroz moć pruža nam okvir trezvene analize motiva donosilaca odluka u strukturama tzv. međunarodne zajednice i, shodno tome, razvoj strategije opstanka srpskog naroda i svih građana koji žive u Republici Srbiji u uslovima stalnih izazova nenaklonog okruženja.

U pristupu ostvarenju navedenih ciljeva Centar polazi od pretpostavke da je afirmacija legitimnih interesa svakog, pa i srpskog, naroda u interesu regionalnog mira i stabilnosti, dok njihovo prenebregavanje od strane svetskih centara moći stvara regionalnu nestabilnost i negativne međunarodno-pravne presedane svetskog značaja.

Centar je otvoren za saradnju sa svim državnim organima, naučno-istraživačkim organizacijama, visokoškolskim ustanovama, fondacijama i udruženjima iz zemlje i sveta koji problem odnosa Srbije i njenog okruženja, a pre svega problem odnosa prema Srbiji jednog dela elite zapadnog sveta, ne sagledavaju isključivo ili prvenstveno kao problem srpskog političkog bića, već i kao problem složenih i u mnogo navrata ispoljenih idiosinkrazija i samog Zapada.

DIREKTOR CENTRA

Naučno-istraživačka institucija Akademije za diplomatiju i bezbednost osnovana je početkom 2008. Mandat Centra je da vrši istraživanja, organizuje skupove i izdaje publikacije u cilju pružanja doprinosa jačanju bezbednosti i stabilnosti regiona Jugoistočne Evrope, posebno u kontekstu zaštite i unapređenja interesa Srbije kao bitnog preduslova za regionalni mir i stabilnost.

Centar je nastao kao plod spoznaje da razumevanje izazova sa kojima se suočava Srbija u prvoj deceniji 21. veka, kao i shodno tim izazovima prilagođena politika zastupanja državnih interesa Srbije i nacionalnih interesa srpskog naroda, iziskuju multidisciplinarnu i neideološku analizu bitnih faktora koji utiču na geopolitički položaj zemlje, na njenu unutrašnju bezbednost i na njenu interakciju sa okruženjem.

Misija Centra jeste da udovolji ovoj potrebi kroz naučnu obradu strateških okolnosti i procesa relevantnih za regiju; i – shodno tome – kroz praktično predlaganje spoljne i bezbednosne politike Srbije koja je u skladu sa legitimnim državnim i nacionalnim interesima kao bitnim preduslovom regionalnog mira i stabilnosti.

Navedena misija Centra zahteva striktno izbegavanje ma kakve ideološki uslovljene matrice u metodološkom pristupu i izvođenju zaključaka. Teze o tobožnjem nepostojanju alternativa unapred zacrtanim ciljevima nacionalnog razvoja – od integralnog jugoslovenstva Kraljevine, preko poluvekovnog jednopartijskog eksperimenta, do savremenih neoliberalnih regionalnih i globalnih integracija – dovodi već decenijama do nesposobnosti Srbije da funcioniše u skladu sa svojim potencijalima. Ideološki apriorizam već skoro jedno stoleće sputava svestranu debatu o opcijama srpske nacije i razvoj strategije njenog adekvatnog odgovora na izazove vremena.

Centar teži afirmaciji nacionalnog interesa kao analitičkog koncepta, kao načina mišljenja i kao strategije delovanja. Sekundarni ciljevi spoljne i bezbednosne politike mogu biti politički, vojni, ekonomski, regionalno-integrativni, teritorijalni ili kulturni.

Centar polazi od stava da je primarni cilj interakcije srpske države sa okruženjem jasan: jačanje njene moći, interne kohezije i bezbednosti. Afirmacija koncepta interesa definisanih kroz moć pruža nam okvir trezvene analize motiva donosilaca odluka u strukturama tzv. međunarodne zajednice – i shodno tome razvoj strategije srpskog opstanka u uslovima stalnih izazova nenaklonog okruženja.

U svom pristupu ostvarenju navedenih ciljeva Centar polazi od pretpostavke da je afirmacija legitimnih interesa svakog, pa i srpskog, naroda u interesu regionalnog mira i stabilnosti, dok njihovo prenebregavanje od strane svetskih centara moći stvara regionalnu nestabilnost i negativne međunarodno-pravne presedane svetskog značaja.

Shodno tome, Centar razvija svestranu saradnju sa inostranim institucijama i analitičarima koji problem odnosa Srbije i njenog okruženja – a pre svega problem odnosa prema Srbiji jednog dela elite zapadnog sveta – ne sagledavaju isključivo ili prvenstveno kao problem srpskog političkog bića, već i kao problem složenih i u mnogo navrata ispoljenih idiosinkrazija samog Zapada.