Rezultati

Konačna rang lista i rezultati testiranja

Konačni rezultati testiranja. Spisak 10 studenata koji su dobili punu stipendiju...

02.07.2018|Comments Off on Konačna rang lista i rezultati testiranja

Preliminarni rezultati testiranja

Preliminarni rezultati testiranja...

26.06.2018|Comments Off on Preliminarni rezultati testiranja

Nemački jezik II: Rezultati polaganja ispita

Rezultati ispita i datum upisivanja ocena u indeks...

14.06.2018|Comments Off on Nemački jezik II: Rezultati polaganja ispita

Španski jezik II: Pismeni deo ispita

Rezulteti polaganja ispita iz predmeta Španski jezik II

11.06.2018|Comments Off on Španski jezik II: Pismeni deo ispita

Italijanski jezik: Pismeni deo ispita

Studenti koji su položili pismeni deo ispita iz predmeta Italijanski jezik I i II...

06.06.2018|Comments Off on Italijanski jezik: Pismeni deo ispita

Rezultati: Osnovi prava sa ustavnim pravom

Uspeh postignut u aprilskom ispitnom roku...

03.05.2018|Comments Off on Rezultati: Osnovi prava sa ustavnim pravom

Italijanski jezik: Rezultati pismenog dela ispita

Rezultati pismenog i termin održavanja usmenog dela ispita...

25.04.2018|Comments Off on Italijanski jezik: Rezultati pismenog dela ispita

Osnovi prava sa ustavnim pravom: Rezultati ispita

Rezultati ispita na predmetu Osnovi prava sa ustavnim pravom sa terminom upisivanja ocene...

29.01.2018|Comments Off on Osnovi prava sa ustavnim pravom: Rezultati ispita

Nemački jezik: Rezultati ispita

Nemački jezik 1: Rezultati ispita i termin upisa ocene...

29.01.2018|Comments Off on Nemački jezik: Rezultati ispita

Italijanski jezik 1, rezultati: Pismeni deo ispita

Rezultati pismenog dela ispita i termin održavanja usmenog dela ispita...

23.01.2018|Comments Off on Italijanski jezik 1, rezultati: Pismeni deo ispita