Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Kolokvijum: Španski jezik 1

Termin održavanja kolokvijuma...

08.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Španski jezik 1

Kolokvijum: Španski jezik

Termin održavanja kolokvijuma...

06.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Španski jezik

Kolokvijum: Osnovi prava sa ustavnim pravom

Termin održavanja kolokvijuma...

05.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Osnovi prava sa ustavnim pravom

Kolokvijum: Osnovi bezbednosti

Datum održavanja kolokvijuma...

05.11.2019|Comments Off on Kolokvijum: Osnovi bezbednosti

Novembarski apsolventski ispitni rok: Termini prijave ispita

Termini prijavljivanja ispita u novembarskom ispitnom roku...

05.11.2019|Comments Off on Novembarski apsolventski ispitni rok: Termini prijave ispita

Engleski jezik: Kolokvijumi

Termini održavanja kolokvijuma iz Engleskog jezika...

29.10.2019|Comments Off on Engleski jezik: Kolokvijumi

Kolokvijum: Krivično pravo (opšti deo)

Termin održavanja kolokvijuma...

24.10.2019|Comments Off on Kolokvijum: Krivično pravo (opšti deo)

Engleski jezik: Termin održavanja ispita u vanrednom ispitnom roku

Novi termin održavanja ispita...

22.10.2019|Comments Off on Engleski jezik: Termin održavanja ispita u vanrednom ispitnom roku

Sistemi bezbednosti: Odložen ispit

Novi termin ispita...

04.10.2019|Comments Off on Sistemi bezbednosti: Odložen ispit

Vanredni ispitni rok: Termini održavanja ispita

Termini održavanja ispita u vanrednom ispitnom roku...

03.10.2019|Comments Off on Vanredni ispitni rok: Termini održavanja ispita