Raspored ispita

Ovo je kategorija pod koju spadaju sva obavestenja za raspored ispita

Španski jezik 2: Kolokvijum

Termin održavanja kolokvijuma...

22.04.2021|Comments Off on Španski jezik 2: Kolokvijum

Engleski jezik, dr Ivona Radojević: Kolokvijum

Termini održavanja kolokvijuma kod dr Ivone Radojević...

21.04.2021|Comments Off on Engleski jezik, dr Ivona Radojević: Kolokvijum

Španski jezik 2: Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma na predmetu Španski jezik 2...

15.04.2021|Comments Off on Španski jezik 2: Rezultati kolokvijuma

Međunarodno javno pravo: Izmena termina ispita

Izmena termina održavanja ispita...

14.04.2021|Comments Off on Međunarodno javno pravo: Izmena termina ispita

Engleski jezik kod Mine Suknović: Izmena termina ispita

Aprilski ispitni rok: Izmena termina ispita...

12.04.2021|Comments Off on Engleski jezik kod Mine Suknović: Izmena termina ispita

Odloženi ispiti kod prof. dr Dušana Prorokovića

Geopolitika, Geopolitika Balkana i Strategije bezbednosti...

10.04.2021|Comments Off on Odloženi ispiti kod prof. dr Dušana Prorokovića

Evropski odnosi i EU: Drugi kolokvijum

Termin održavanja drugog kolokvijuma...

08.04.2021|Comments Off on Evropski odnosi i EU: Drugi kolokvijum

Ples: Pripreme za aprilski ispitni rok

Termin i mesto priprema za ispitni rok...

08.04.2021|Comments Off on Ples: Pripreme za aprilski ispitni rok

Italijanski jezik: Izmena termina ispita

Novi termin održavanja ispita u aprilskom ispitnom roku...

07.04.2021|Comments Off on Italijanski jezik: Izmena termina ispita

Diferencijalni ispiti

Termini održavanja diferencijalnih ispita kod doc. dr Danijele Bjelje...

23.03.2021|Comments Off on Diferencijalni ispiti