Sanja Stošić rođena je 1979. god. u Beogradu. Završila je Filološku
gimanziju i diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odsek španski jezik i hispanske književnosti.
Radeći za privredna društva orijentisana ka ekonomskoj saradnji i poslovanju sa Španijom, u periodu od 2004. do 2006. bavi se prevoldilačkom delatnošću. 2006. godine postaje honorarni saradnik prevodilačke agencije Alkemist i pohađa specijalistički seminar za prevodioca/tumača engleskog jezika u Udruženju naučnih i stručnih prevodilaca Srbije.
Tokom 2007. godine, u Španiji pohađa pripremni kurs za profesore španskog jezika i, kao stipendista hispanoameričke organizacije FUNIBER, započinje magistarske studije iz oblasti metodike nastave.
Od oktobra 2007. stalno zaposlena na Akademiji za diplomatiju i bezbednost kao predavač na predmetu španski jezik.

E-mail: sanja_stosic@academyofdiplomacy.net