Diplomirao 2008. godine na Evropskom koledžu u Briselu, Belgija.

Tokom studija uspešno kreirao marketing kampanje i rukovodio projektima u Centru za inovaciju i razvoj edukacije i treninga na zapadnom Balkanu.

Postdiplomske studije završio 2010. godine na Boston University, kampus u Briselu, gde je završio Master of Science in Management i CIRD – Specijalizirao program međunarodnih odnosa i diplomatije.

U periodu Master studija radi u Evropskoj Komisiji na poziciji projektni asistent gde rukovodi operativnim delovima projekta na temu reformi i razvoja zapadnog Balkana.

Doktorske studije pohađa na Fakultetu za Menadžment za mala i srednja preduzeća u Beogradu.