Diplomirala 2004.godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tokom studija, 2000. godine pohađala kurs „Radio kurs za novinare“ u organizaciji Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM), tokom kojeg je bila autor mnogih radio reportaža. Tokom studija obavljala je poslove iz markentinških oblasti :PR menadžer farmaceutske industrije „Alternativa Medica“ (2001-2004); PR menadžer kompanije „Pearlhome“, Beograd (2004-2005).
Postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na smeru: „Tranzicija privrednih sistema“, završila je 2009.godine sa prosečnom ocenom deset (10) i magistarskom tezom sa temom: „Protivrečnosti privatizacije društvenih preduzeća u Srbiji“.

E-mail: danijela.bjelja@academyofdiplomacy.net