Izvor: Službeni glasnik

Danas je potpisan novi ugovor o poslovnoj saradnji između Javnog preduzeća Službeni glasnik i Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Potpisnici ugovora su direktor Službenog glasnika Mladen Šarčević i dekan fakulteta prof. dr Radojica Lazić.

Kao i prethodni ugovori, i ovaj predviđa da će dve institucije sarađivati na polju promocije kulture i nauke, čime će Glasnik učvrstiti svoju poziciju lidera u popularizaciji nauke među omladinom i omogućiti svim studentima lak i brz pristup neophodnim udžbenicima. Potonja namera će se sprovoditi kroz saradnju u štampanju udžbenika sa svim visokoobrazovnim institucijama sa kojima je potpisan ovakav ugovor, pa tako i sa Fakultetom za diplomatiju i bezbednost.

„Veoma nam je drago što smo ovim novim ugovorom pokrili i segment visokoškolskog društvenog obrazovanja koje treba da pripremi naše kadrove za opštenje sa predstavnicima stranih država, kao i za zaštitu pravnog i političkog poretka Republike Srbije od potencijalnih bezbednosnih rizika. Zadovoljstvo je još veće što je dekan ovog fakulteta prof. dr Radojica Lazić čovek sa kojim je veoma lako naći zajedničku reč“, izjavio je direktor Službenog glasnika Mladen Šarčević.

Između ostalog, ugovor predviđa da Fakultet za diplomatiju i bezbednost, kada god je u mogućnosti, poslove štampanja materijala poveri Službenom glasniku, a zauzvrat će dobiti najbolje moguće uslove – najpovoljniji odnos cene i kvaliteta.

„Veliko zadovoljstvo nam je danas pričinilo potpisivanje ugovora o poslovnoj saradnji sa Službenim glasnikom, koji je nesumnjivo najznačajnija izdavačka kuća koja posluje na našem tržištu. Među kvalitetnim publikacijama u budućnosti će se nalaziti i udžbenici neophodni za plan i program našeg fakulteta, zbog čega dugujemo veliku zahvalnost direktoru preduzeća Mladenu Šarčeviću“, izjavio je dekan fakulteta prof. dr Radojica Lazić.

Strane ugovornice su se takođe obavezale da će štititi ugled druge strane u istupanju i opštenju s trećim stranama.