FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 18.04.-28.04.2023. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 20.04.2023. u 09h Učionica 7
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 25.04.2023. u 12h Učionica 4
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 28.04.2023. u 09h[1] Učionica 3
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 26.04.2023. u 10h Učionica 5
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 26.04.2023. u 10h Učionica 7
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 26.04.2023. u 10h Amfiteatar
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknovic 19.04.2023. u 12h  
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 19.04.2023. u 09h[2] Učionica 7
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 21.04.2023. u 09h Amfiteatar
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 27.04.2023. u 10h[3] Kabinet profesora
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 27.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2023. u 09h Učionica 4
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Marija Đorić 24.04.2023. u 12h[4] Učionica 2
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 18.04.2023. u 13h Amfiteatar
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2023. u 12h[5] Kabinet profesora
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 27.04.2023. u 10h[6] Kabinet profesora
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 19.04.2023. u 14h * Učionica 4

NAPOMENA: * – Izmena urađena 06.04.2023. godine

… 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Međunarodna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 25.04.2023. u 09h[7] Učionica 5
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 20.04.2023. u 14:30h Učionica 1
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 21.04.2023. u 09h Učionica 3
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 19.04.2023.  u 12h[8] Učionica 7
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknovic 19.04.2023. u 13h  
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 18.04.2023. u 14h Amfiteatar
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 24.04.2023. u 13h Kabinet profesora
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 26.04.2023. u 12h[9] Kabinet profesora
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 19.04.2023. u 14h * Učionica 4
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 27.04.2022. u 10:30h Učionica 5

NAPOMENA: * – Izmena urađena 06.04.2023. godine

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Krizni menadžment Doc. dr Zarko Brakovic 21.04.2023. u 12h Učionica 3
Ples Božidar Mihailović 27.04.2023. u 10h Prizemlje fakulteta
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 20.04.2023. u 14h Učionica 1
Protokol mr Vojislav Glišić 18.04.2023. u 11h Učionica 3
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 25.04.2023. u 11h Učionica 5
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknovic 19.04.2023. u 14h  
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazic 26.04.2023. u 12h Učionica 1
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 28.04.2023. u 09h Učionica 4
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 24.04.2023. u 12h Učionica 5
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 20.04.2023. u 11h Kabinet profesora

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 25.04.2023. u 10h Učionica 3
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.04.2023. u 09h Učionica 5
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 27.04.2023. u 12h Učionica 1
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 19.04.2023. u 15h  
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2023. u 11h Učionica 4
Uporedni politicki sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 20.04.2023. u 09h Učionica 5
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 24.04.2023. u 14h Učionica 1
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 26.04.2023. u 14h Učionica 4
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 19.04.2023. u 12h Učionica 1
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 18.04.2023. u 15h Kabinet profesora

… 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 24.04.2023. u 14h Učionica 1
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 26.04.2023. u 14h Učionica 4
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 20.04.2023. u 09h Učionica 5
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknovic 19.04.2023. u 15h  
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 20.04.2023. u 10h[10] Kabinet profesora
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 21.04.2023. u 11h Učionica 4
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 24.04.2023. u 11h Učionica 5
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.04.2023. u 09h Učionica 5
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 19.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Medjunarodne organizacije Predmetni nastavnik 27.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Protokol mr Vojislav Glisic 18.04.2023. u 10h Učionica 3
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Geopolitika Balkana Prof. dr Dusan Prorokovic 24.04.2023. u 11h Učionica 5
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.04.2023. u 09h Učionica 5
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 25.04.2023. u 09h Učionica 3
Politicko nasilje Prof. dr Mihajlo Manic 20.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 27.04.2022. u 09h Učionica 5

… 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 24.04.2023. u 11h Učionica 5
Protokol mr Vojislav Glišić 18.04.2023. u 10h Učionica 3
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 20.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 12h[11] Kabinet profesora
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 27.04.2022. u 09h Učionica 5
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.04.2023. u 09h Učionica 5
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 25.04.2023. u 09h Učionica 3
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 27.04.2022. u 09h Učionica 5

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 18.04.2023. u 12h Kabinet profesora
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 28.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 26.04.2023. u 12h Kabinet profesora
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 20.04.2023. u 12h Kabinet profesora
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 18.04.2023. u 12h Kabibet profesora
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 24.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 25.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 28.04.2023. u 13h Kabinet profesora
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 21.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Industrijska spijunaza Prof.dr Milica Bošković 27.04.2023. u 10h Kabinet profesora

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME  MESTO
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 27.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 27.04.2023. u 12h Kabinet profesora
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.04.2023. u 10h Kabinet profesora
Javna uprava Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 21.04.2023. u 11h Kabinet profesora
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 26.04.2023. u 12h Kabinet profesora

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof.dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof.dr Jelene Lopičić Jančić.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[3] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[4] Studenti koji su slušali nastavu kod prof.dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Marije Đorić.

[5] Studenti koji su slušali nastavu kod prof. dr Leonasa Tolvaišisa ispit polažu kod prof. dr Mihajla Manića.

[6] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[7] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Dragana Koleva.

[8]  Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[9]  Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Leonasa Tolvaišisa, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica.

[10] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[11] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.