FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Martovski apsolventski rok za školsku 2022/2023. od 27.03.-31.03.2023. godine

I GODINA 

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić  30.03.2023. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić  27.03.2023. u 12h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza  30.03.2023. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krivično pravo – poseban deo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić  28.03.2023. u  11,30h
Krivično pravo – opšti deo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić  28.03.2023. u  11,30h
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović  31.03.2023. u  12,30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić  30.03.2023.  u  10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović  28.03.2023.  u  13h
Međunarodna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev  28.03.2023.  u  11h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Prof. dr Žarko Braković  31.03.2023.  u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić  28.03.2023.  u 10h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić  30.03.2023.  u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja  30.03.2023. u 13.30h
Ples Božidar Mihajlović  31.03.2023.  u 10h
 Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić   27.03.2023.  u 10h
 Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak  28.03.2023.  u 12h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković  27.03.2023.  u 12h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović  31.03.2023.u 12.30h
Industrijska špijunaža Prof. dr Milica Bošković   27.03.2023.  u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić   29.03.2023.  u 10h
Obaveštajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić   29.03.2023.  u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović   27.03.2023.  u 10h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić   27.03.2023.  u 11h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović  31.03.2023. u 12.30h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić  27.03.2023. u 12.30h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 29.03.2023.  u 10h