Izvor: Marjan Džonić

Predavanja na predmetu Streljaštvo počinju u petak 24.02. po rasporedu koji je objavljen na sajtu fakulteta.

Predmetni nastavnik