Izvor: doc. dr Nikola Mlađenović
Predavanje iz predmeta Kultura i međunarodni odnosi, predviđeno za ponedeljak (27. februar), odlaže se. Termin nadoknade je sreda (1. mart) u 12h.
Predmetni nastavnik