Izvor: Nataša Kankaraš

Spisak studenata koji su položili popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik (slabija grupa), koji je održan 24. januara 2023:

Engleski jezik 1

1. Filip Stojisavljević
2. Milja Blečić
3. Uroš Malbaša
4. Veljko Petrović
5. Andrija Ćulafić
6. Mihailo Spasojević
7. Veljko Vasilić
8. Milica Stojanović
9. Veljko Milosavljević
10. Andjela Zindović
11. Nikola Ćorović
12. Kristina Dragović
13. Minja Randjelović

Engleski jezik 3

1. Pavle Rančigaj
2. Aleksandar Djurić
3. Marina Putnik
4. Jovan Pamučina
5. Milica Kričak
6. Milan Milojević
7. Bogdan Rakić

Niko od studenata nije položio kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 i Engleski jezik 4.