Izvor: Nataša Kankaraš

Popravni kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik 1, 2 3 i 4 (slabija grupa), kao i popravni kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1 za studente Katedre za produkcju održaće se u utorak, 24. januara u 12h.
Predavač Nataša Kankaraš