Izvor: prof. dr Dragan Ranđelović

Obaveštavaju se studenti koji nisu doneli indeks za potpisivanje kod profesora Dragana Ranđelovića (za sve predmete koje on predaje), da isti mogu doneti na potpisivanje u petak 13.01.2023. godine u perodu od 12h do 13h u kabinetu profesora.

Predmetni nastavnik