Izvor: Doc. dr Danijela Bjelja

Poštovane koleginice i kolege,

Obaveštavaju se studenti treće godine osnovnih akademskih studija da se satnica ispita „Debata“ pomera sa 13:30 časova u 10:00 časova istog dana, 20.01.2023. godine.

Predmetni nastavnik

Doc. dr Danijela Bjelja