Izvor: Miloš Jevtić

Obaveštavaju se studenti treće godine da će se nadoknada časa vežbi iz predmeta Geopolitika od 28.11.2022. održati u utorak 6.12.2022, od 12:00. Čas je odložen zbog preklapanja termina vežbi sa terminom ispita iz novembarskog apsolventskog roka.

Stručni saradnik
Miloš Jevtić: jevtic_milos@yahoo.com