FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2022/2023. od 16.01-10.02.2023. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.02.2023. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Jelena Lopicic – Jančić 27.01.2023. u 10h[1]
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 25.01.2023. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 25.01.2023. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 25.01.2023. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 01.02.2023. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaraš 30.01.2023. u 10h[2]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 03.02.2023. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 16.01.2023. u 10h[3]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 10.02.2023. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 12h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 16.01.2023. u 10h[4]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 11h[5]
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 16.01.2023. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 30.01.2023.  u 12h[6]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 01.02.2023. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2023. u 11h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 06.02.2023. u 12h[7]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 12h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 10.02.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 25.01.2023. u 11h
Ples Božidar Mihailović 18.01.2023. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 20.01.2023. u 10h *
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 11h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.01.2023. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 01.02.2023. u 11h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 11h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 10.02.2023. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 12h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 11h

NAPOMENA:
* – izmena urađena 10. januara 2023. u 15h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obaveštajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 16.01.2023. u 11h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 27.01.2023. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 01.02.2023. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 11.02.2023. u 12h
Uporedni politički sistem Prof. dr Branko Nadoveza 09.02.2023. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 19.01.2023. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 10h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 06.02.2023. u 10h
Teorija odlučivanja Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 12h

…….. 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 26.01.2023. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 19.01.2023. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.02.2023. u 10h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 09.02.2023. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 01.02.2023. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.01.2023. u 10h[8]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 10.02.2023. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 11h
Menadžment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 16.01.2023. u 10h
Međunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaišis 18.01.2023. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.01.2023. u 10h

……..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 06.02.2023. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2023. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 30.01.2023. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 03.02.2023. u 10h[9]
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić – Jančić 17.01.2023. u 10h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.01.2023. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 03.02.2023. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 17.01.2023. u 10h

……..

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 13h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.02.2023. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 27.01.2023. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 26.01.2023. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 19.01.2023. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 20.01.2023. u 11h
Visoko tehnološki kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 23.01.2023. u 13h
Tehničko-tehnološki akcidenti Prof. dr Dejan Labović 03.02.2023. u 10h
Bezbednost, liderstvo i društvo Doc. dr Žarko Braković 25.01.2023. u 10h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 24.01.2023. u 11h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanović 16.01.2023. u 10h
Industrijska špijunaža Predmetni nastavnik 30.01.2023. u 10h

……..

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 09.02.2023. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.02.2023. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.01.2023. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 27.01.2023. u 10h
Javna uprava Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 16.01.2023. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 19.01.2023. u 10h

 

[1] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Jelene Lopičić Jančić.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojević, ispit će polagati kod predmetnog nastavnika Nataše Kankaraš.

[3] Sociologiju politike polažu studenti po starom  nastavnom programu.

[4] Sociologiju politike polažu studenti po novom nastavnom programu.

[5] Studenti koji su u prethodnim godinama slušali nastavu kod prof. dr Slobodana Simovića ispit polažu kod prof. dr Dragana Koleva.

[6]  Studenti, koji su slušali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojević, ispit će polagati kod predmetnog nastavnika Nataše Kankaraš.

[7]  Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manića, ispit polažu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manića.

[8] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manića, ispit polažu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manića.

[9] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slušali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit položu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.