Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti svih nivoa i departmana da će januarski ispitni rok školske 2022/23. godine biti održan od 16. januara do 10. februara 2023. godine.

Prijava ispita za januarski ispitni rok je 11. i 12. januara u vremenu od 10 do 13h.

U istim terminima, kada i prijava, biće i overa semestra. Studenti koji nisu ostvarili pravo na potpis profesora mogu overiti semestar uz dokaz o uplati 25€, u dinarskoj protivvrednosti, po potpisu. Studenti koji su doneli uverenje o zaposlenju istog datuma vrše administrativnu overu semestra.

Prijave ispita moraju biti popunjene sa svim neophodnim podacima na obe strane prijave – primer popunjene prijave se nalazi na oglasnoj tabli fakulteta.

Studenti koji nisu izmirili školarinu, zaključno sa januarskom ratom, neće moći da prijave ispite u januarskom ispitnom roku.

Studenti, koji su iskoristili pravo besplatnih prijava ispita za dva roka, prilikom prijave moraju doneti uplatnicu (na uvid) kao potvrdu o uplati prijave ispita. Bez dokaza o uplati prijava se neće evidentirati.

Uprava fakulteta