ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ; РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА

ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2

РЕД. БР. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОЦЕНА
1. Урош Аћимовић 47/20 10
2. Ања Тончић 15/20 8
3. Ивана Лесендрић 53/18 6
4. Нина Видојевић 173/20 5
5. Ања Матијевић 82/20 5
6. Антониа Јенић 42/20 5