FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2021/2022. od 26.09-07.10.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 03.10.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 26.09.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 28.09.2022. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 05.10.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 05.10.2022. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 05.10.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknovic 06.10.2022. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 29.09.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 07.10.2022. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2022. u 10h[2]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 04.10.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 30.09.2022. u 10h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 07.10.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 30.09.2022. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2022. u 10h[3]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 28.09.2021. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 26.09.2021. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 27.09.2022. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 29.09.2022.  u 10h[4]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknovic 06.10.2022. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 07.10.2022. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 03.10.2022. u 12h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 03.10.2022. u 12h[5]
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 03.10.2022. u 10h[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 04.10.2022. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Zarko Brakovic 07.10.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 06.10.2022. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 26.09.2022. u 11h
Protokol mr Vojislav Glišić 04.10.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 30.09.2022. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknovic 06.10.2021. u 11h
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazic 05.10.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 29.09.2022. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 03.10.2022. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2022. u 11h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 26.09.2022. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.09.2022. u 10h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 29.09.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 06.10.2022. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 04.10.2022. u 11:30h
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 27.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 03.10.2022. u 10h
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 07.10.2022. u 12h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 30.09.2022. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 27.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 05.10.2022. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknovic 06.10.2022. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 26.10.2022. u 12h[6]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 04.10.2022. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 03.10.2022. u 13h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.09.2022. u 10h
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 26.09.2022. u 10h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaisis 30.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glisic 04.09.2022. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 30.09.2022. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dusan Prorokovic 03.10.2022. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 07.10.2022. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 29.09.2022. u 10h
Politicko nasilje Prof. dr Mihajlo Manic 05.10.2022. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 27.09.2022. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 30.09.2022. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 03.10.2022. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 04.10.2022. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 07.10.2022. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 05.10.2022. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 30.09.2022. u 10h[7]
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 27.09.2022. u 11h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 28.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 29.09.2022. u 10h
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 27.09.2022. u 10h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 07.10.2022. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 04.10.2022. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 28.09.2022. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 30.09.2022. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 26.09.2022. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 30.09.2022. u 11h
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 07.10.2022. u 12h
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 07.10.2022. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 03.10.2022. u 11h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 29.09.2022. u 11h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 27.09.2022. u 10h
Industrijska spijunaza Prof. dr Slobodan Simovic 28.09.2022. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.09.2022. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 26.09.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 07.10.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 30.09.2022. u 11h

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Sociologiju politike polazu studenti po starom  nastavnom programu.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[4]  Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[5]  Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[6] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[7] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.