FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2021/2022. od 12.09-23.09.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 19.09.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 21.09.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 12.09.2022. u 11:30h *
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 21.09.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 22.09.2022. u 09h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 15.09.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 23.09.2022. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h[2]
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2022. u 12h *
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 16.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h
Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h[3]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 08.09.2022. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 13.09.2022. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 15.09.2022. u 10h[4]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 22.09.2022. u 10h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 20.09.2022. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 16.09.2022. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 19.09.2022. u 10h[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 12h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 16.09.2022. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 23.09.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 22.09.2022. u 12h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 12.09.2022. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 20.09.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 10h
Engleski jezik 5 (obe grupe) Mina Suknović 23.09.2022. u 10h *
Engleski jezik 6 (1. grupa) Mina Suknović 23.09.2022. u 12h *
Engleski jezik 6 (2. grupa) Mina Suknović 23.09.2022. u 13:30h *
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazić 21.09.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 15.09.2022. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 19.09.2022. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2022. u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 12.09.2022. u 10h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 15.09.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 (obe grupe) Mina Suknović 22.09.2022. u 12h **
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.09.2022. u 12h *
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 13.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 19.09.2022. u 10h
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 16.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 08.09.2022. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 13.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 21.09.2022. u 11h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknovic 22.09.2022. u 12h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 12.09.2022. u 12h[6]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 20.09.2022. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 19.09.2021. u 13h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 12.09.2022. u 10h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaisis 16.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glisic 20.09.2022. u 10h
Metodologija politickih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dusan Prorokovic 19.09.2022. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 15.09.2022. u 10h
Politicko nasilje Prof. dr Mihajlo Manic 21.09.2022. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 13.09.2022. u 11h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 19.09.2022. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 20.09.2022. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 21.09.2022. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h[7]
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 13.09.2022. u 11h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 14.09.2022. u 10h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazic 15.09.2022. u 10h
Medjunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 13.09.2022. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 16.09.2022. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 20.09.2022. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 14.09.2022. u 12h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 16.09.2022. u 11h
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 16.09.2022. u 12h
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 23.09.2022. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 23.09.2022. u 11h
Finansijska forenzika i bebzednost Prof. dr Gordana Mrdak 15.09.2022. u 11h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 13.09.2022. u 10h
Industrijska spijunaza Prof. dr Slobodan Simovic 14.09.2022. u 12h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 12.09.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.09.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 16.09.2022. u 11h

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[4] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[5] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[6] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[7] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.