Izvor: Sekretarijat

Obaveštavaju se studenti svih godina studija i departmana da će prijava ispita u: 

– oktobarskom I ispitnom roku školske 2021/22. godine biti 07. i 08.09.2022. godine u vremenu od 10 do 13h.
– oktobarskom II
ispitnom roku školske 2021/22. godine biti 21. i 22.09.2022. godine u vremenu od 10 do 13h.

Uz prijavu ispita poneti i dokaz o uplati na uvid.

Uplata ispita mora biti sa datumom minimalno dva dana pre same licne prijave ispita.

U pozivu na broj, na uplatnici, obavezno navesti broj indeksa, jer je jedino tako moguce identifikovati uplatu na konkretno ime i prezime studenta.

Prilikom prijave ispita, posebno stranog jezika, obavezno je na prijavi naznačiti koji deo stranog jezika, npr. Engleski 1, Španski 2, Engleski 6, kao i da li prijavljuje Krivično pravo (opšti deo) ili Krivično pravo (posebni deo).

Uprava fakulteta