FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski I ispitni rok za školsku 2021/2022. od 29.08 – 09.09.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 02.09.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 07.09.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 07.09.2022. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 07.09.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 29.08.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Nataša Kankaraš 01.09.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 30.08.2022. u 12h *
Sociologija[2] i Sociologija politike[3] Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 09.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 02.09.2022. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Nataša Kankaraš 01.09.2022. u 12h[4]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 29.08.2022. u 11:30h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 08.09.2022. u 11h *
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2022. u 10h[5]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 09.09.2022. u 12h

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 02.09.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 07.09.2022. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 05.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 07.09.2022. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 29.08.2022. u 12:30h
Bezbednosno-obaveštajne službe Prof. dr Radojica Lazić 08.09.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 11:30h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 08.09.2022. u 11h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 31.08.2022. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 29.08.2022. u 12:30h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 07.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Teorija odlučivanja Prof. dr Dragan Randjelović 09.09.2022. u 10h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 07.09.2022. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 02.09.2022. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 29.08.2022. u 13:30h
Komunikologija prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2022. u 11h[6]
Komunikologija Doc. dr Nikola Mlađenović 31.08.2022. u 11h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 08.09.2022. u 10h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Menadžment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaišis 06.09.2022. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Metodologija politickih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 31.08.2022. u 11h
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *

NAPOMENA: * – Izmena urađena 20.08. 2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 05.09.2022. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.08.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.09.2022. u 12h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 09.09.2022. u 10h [7]
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 05.09.2022. u 11h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 31.08.2022. u 11h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.09.2022. u 12h *

NAPOMENA: * – Izemna urađena 20.08. 2022. godine

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.09.2022. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 09.09.2022. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 01.09.2022. u 10h
Visoko tehnološki kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2022. u 12h
Finansijska forenzika i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 01.09.2022. u 10h
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanović 07.09.2022. u 10h
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Žarko Braković 02.09.2022. u 12h **
Tehničko-tehnološki akcidenti Prof. dr Dejan Labović 31.08.2022. u 10h *
Industrijska špijunaza Prof. dr Slobodan Simović 30.08.2022. u 11h

NAPOMENA: * – Izmena urađena 20.08. 2022. godine,
** – izmena urađena 29.08.2022. godine

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.09.2022. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 29.08.2022. u 10h

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Sociologiju polazu studenti po starom nastavnom programu.

[3] Sociologiju politike polazu studenti po novom nastavnom programu.

[4] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[5] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[6] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[7] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Sistem bezbednosti Srbije slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Dragana Koleva, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Koleva.