Izvor: Dušan Radulović

U četvrtak 9.6.2022. godine, studenti svih nivoa osnovnih akademskih studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, u pratnji stručnih saradnika Sare Stojanović, Miloša Jevtića i Dušana Radulovića, imali su jedinstvenu priliku da se u studijskoj poseti Narodnoj skupštini Republike Srbije bliže upoznaju sa radom Sektora za međunarodne odnose Narodne skupštine Republike Srbije i njegovim užim unutrašnjim jedinicama, Odeljenja za spoljne poslove i Odeljenja za evropske integracije. Takođe, studenti su bili upoznati sa istorijatom i zdanjem ove ustanove.

Ispred Odeljenja za spoljne poslove Sektora za međunarodne odnose Narodne skupštine Republike Srbije studentima su se obratili načelnik Odeljenja g. Dejan Milivojević i sekretar Odeljenja g. Vladimir Filipović.

Studenti su imali prilike da u detaljnom izlaganju budu upoznati na koji se način obavljaju poslovi koji se odnose na: pripremanje akata i realizaciju aktivnosti iz oblasti spoljnopolitičkih odnosa i parlamentarne saradnje; učešće stalnih i drugih delegacija Narodne skupštine u radu međunarodnih i regionalnih organizacija; posete studijskih grupa predstavničkim telima drugih država i primanje delegacija; posete studijskih grupa ili članova predstavničkih tela drugih država; pripremu materijala za posete delegacija Narodne skupštine i njenih radnih tela predstavničkim telima drugih država, međunarodnim i regionalnim organizacijama, kao i drugim poslovima za potrebe Narodne skupštine, njenih radnih tela, poslaničkih grupa i narodnih poslanika iz oblasti međunarodnih odnosa.

Ispred Odeljenja za evropske integracije studentima se obratila načelnica Odeljenja gđa Marija Vučićević.

U okviru izlaganja studenti su upoznati sa radom Odeljenja, odnosno poslovima koji se odnose na: analizu predloga zakona i drugog opšteg akta sa aspekta usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije; pripremu mišljenja o opravdanosti skraćenog postupka za donošenje zakona; pripremu uporednih pregleda propisa Evropske unije i informacije o potrebi usaglašavanja važećih propisa sa propisima Evropske unije; uspostavljanje komunikacije sa nadležnim službama evropskih institucija i parlamenata država članica Evropske unije, kao i parlamenata država regiona u funkciji unapređenja procesa evropskih integracija, kao i drugim stručnim i administrativnim poslovima za potrebe Odbora za evropske integracije i narodnih poslanika.

Studenti su prilikom upoznavanja sa istorijatom i zdanjem Narodne Skupštine Republike Srbije slušali predavanje o kulturno-istorijskom značaju ustanove, obišli vestibil, centralni hol, veliku i malu plenarnu salu, diplomatski salon i biblioteku.