Izvor: Prof. dr Radojica Lazić

Vojnoobaveštajna agencija (VOA) je deo bezbednosno-obaveštajnog sistema, kao funkcionalno objedinjenog podsistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Bezbednosno-obaveštajni sistem čine Bezbednosno-informativna agencija, Vojnobezbednosna agencija i Vojnoobaveštajna agencija. Poslove usklađivanja rada službi bezbednosti obavlja Biro za koordinaciju. Vojnoobaveštajna agencija je organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane koji obavlja obaveštajne poslove od značaja za odbranu i deo je jedinstvenog bezbednosno-obaveštajnog sistema Republike Srbije.

Studenti Fakulteta za diplomatiju i bezbednost u skladu sa programom redovnih obilazaka državnih institucija, stručne prakse i upoznavanja sa radom institucija posetili su VOA 25. maja 2022. godine. Тоkоm bоrаvkа u Vојnооbаvеštајnој аgеnciјi, studеnti su posetili i istоriјsku pоstаvku Vојnооbаvеštајnе službе u Srbiјi i upоznаli sе sа dugоm i bоgаtоm trаdiciјоm njеnе оbаvеštајnе dеlаtnоsti, kоја dаtirа оd 1884. gоdinе.