Izvor: Prof. dr Gordana Mrdak

Poštovani,

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Međunarodni ekonomski odnosi održaće se dana 18.05.2022. godine sa početkom u 10h.

S poštovanjem,

Predmetni nastavnik