FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski rok za školsku 2021/2022. od 01.06-30.06.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 15.06.2022. u 10:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 20.06.2022. u 10:00
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 13.06.2022. u 10:00
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 01.06.2022. u 10:00
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 01.06.2022. u 10:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 01.06.2022. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 10.06.2022. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 10.06.2022. u 10:00[1]
Sistemi bezbednosti Prof. dr Dejan Labović 03.06.2022. u 12:00
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 22.06.2022. u 10:00
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 17.06.2022. u 10:00
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaisis 27.06.2022. u 13:00
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 07.06.2022. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaisis 27.06.2022. u 10:00
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 10:00

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 13.06.2022 u 11:30
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 20.06.2022. u 11:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 06.06.2022. u 10:00
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 10.06.2022. u 11:30
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 10.06.2022. u 11:30[2]
Krivično pravo (opsti deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 03.06.2022. u 10:00
Krivično pravo (posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 16.06.2022. u 10:00
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 14.06.2022. u 10:00 *
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2022. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Leonas Tolvaisis 27.06.2022. u 10:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2022. u 10:00[3]
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 10:00

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 27.05. u 14 časova

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 17.06.2022. u 11:00
Ples Božidar Mihailović 03.06.2022. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 20.06.2022. u 12:00
Protokol mr Vojislav Glišić 30.06.2022. u 10:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 06.06.2022. u 10:00
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 10.06.2022. u 13:00
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 24.06.2022. u 10:00
Međunarodni ekonomski odnosi Prof. dr Gordana Mrdak 27.06.2022. u 10:00
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 13.06.2022. u 13:00
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 09.06.2022. u 10:00

 

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazić 20.06.2022. u 10:00
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 01.06.2022. u 10:00
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazić 24.06.2022. u 12:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 10.06.2022. u 13:30
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 17.06.2022. u 12:00
Uporedni politicki sistem Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 12:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 03.06.2022. u 11:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 12:00
Strategije nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 22.06.2022. u 10:00
Teorija odlucivanja Prof. dr Dragan Randjelović 07.06.2022. u 12:00

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Prof. dr Gordana Mrdak 22.06.2022. u 10:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 03.06.2022. u 11:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 12:00
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 30.06.2022. u 12:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 10.06.2022. u 13:30
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 01.06.2022. u 10:00[4]
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 17.06.2022. u 13:00
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 13.06.2022. u 13:00
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazić 20.06.2022. u 12:00
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaisis 27.06.2022. u 13:00
Protokol mr Vojislav Glišić 30.06.2022. u 10:00
Metodologija politickih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 11:30
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 13.06.2022. u 13:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 10:00
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 01.06.2022. u 11:00
Sistem bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 20.06.2022. u 12:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 09.06.2022. u 12:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 06.06.2022. u 12:00

NAPOMENA

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 11:30
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 13.06.2022. u 13:00
Protokol mr Vojislav Glišić 30.06.2022. u 10:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 10:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 09.06.2022. u 12:00
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Radojica Lazić 24.06.2022. u 09:00 **
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 11:30
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 06.06.2022. u 12:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 06.06.2022. u 12:00

NAPOMENA: ** – izmena urađena 12.06.2022. godine u 15h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 07.06.2022. u 13:00
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 15.06.2022. u 12:00
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 13.06.2022 u 13:00
Savremena ekonomija i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 22.06.2022. u 11:00
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 15.06.2022. u 12:00
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Prof. dr Gordana Mrdak 22.06.2022. u 11:00
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 07.06.2022. u 13:00
Finansijska forenzika i bezbednost Prof. dr Gordana Mrdak 27.06.2022. u 12:00
Upravljanje promenama Prof. dr Aleksandar Damnjanovic 30.06.2022. u 10:00
Bezbednost, liderstvo i drustvo Doc. dr Zarko Brakovic 17.06.2022. u 10:00
Tehnicko-tehnoloski akcidenti Prof. dr Dejan Labovic 03.06.2022. u 11:00
Industrijska spijunaza Prof. dr Slobodan Simovic 13.06.2022. u 10:00

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 15.06.2022. u 12:00
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 15.06.2022. u 12:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 10:00
Metodologija političkih nauka 2 Prof. dr Dragan Kolev 20.06.2022. u 11:30

 

 

[1] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[2] Studenti, koji su slusali nastavu kod predmetnog nastavnika stranog jezika dr Ivone Radojevic, ispit ce polagati kod predmetnog nastavnika Natase Kankaras.

[3] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Religija i politika slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.

[4] Studenti, koji su u ranijim godinama predmet Komunikologija slusali kod predmetnog nastavnika prof. dr Mihajla Manica, ispit polozu kod predmetnog nastavnika prof. dr Manica.