Izvor: Sara Stojanović

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi diplomatije, održanog 12.04.2022 godine

 1. Bogdan Rakić ……………………….. 5
 2. Bojan Vukajlović …………………… 7
 3. Boris Stanić ………………………….. 5
 4. Filip Račić …………………………….. 5
 5. Haris Džemalji ……………………….. 5
 6. Ivan Stajić Trošić …………………… 5
 7. Ivana Lipić ……………………………. 5
 8. Jana Kukić ……………………………. 8
 9. Marina Putnik ………………………. 7
 10. Milica Grujin ………………………… 9
 11. Milica Miloradović ………………. 10
 12. Nevena Milić ……………………….. 8
 13. Nemanja Padežanin ………………. 5
 14. Vanja Filipov ………………………… 5