Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 2:

1. Milica Grujin 027/21 ….. 18
2. Anđela Mažibrada 030/21 ….. 18
3. Milica Miloradović 003/21 ….. 17
4. Tamara Gligorijević 021/21 ….. 15,5
5. Sandra Popović 114/21 ….. 14,5
6. Lana Kašić 073/21 ….. 14,5
7. Anđela Lukić 087/21 ….. 14
8. Kristina Dragović 138/21 ….. 13

Predmetni nastavnik