Izvor: Nataša Kankaraš

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik 1, 2, 3 i 4 (druga, slabija grupa) održaće se 18. januara 2022. u 12h u zgradi fakulteta.

Kolokvijumi će trajati  60 minuta.

Položeni kolokvijum je uslov za izlazak na ispit.

Predmetni nastavnik