Izvor: Mina Suknović

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku se nalaze datumi ispita koji je usmene forme. Nakon prijave ispita, bićete podeljeni u grupe i obavešteni o satnici kada polažete. Da biste izašli na ispit potrebno je da položite kolokvijum (tj. ostvarite minimum od 21 poen). Ukoliko ne položite kolokvijum ili ste sprečeni da izađete na isti, možete polagati 08.02. u 10h. (u tom slučaju na usmeni ispit možete izaći u aprilskom roku).

  • Engleski jezik 1 (grupa 1): 31.01. i 01.02.
  • Engleski jezik 3 (grupa 1): 02.02. i 03.02.
  • Engleski jezik 5 (grupe 1 i 2): 08.02. i 09.02.
  • Engleski jezik 7 (grupe 1 i 2): 26.01. i 27.01.

S poštovanjem,
Mina Suknović