Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti svih nivoa i departmana da će januarski ispitni rok školske 2021/22. godine biti održan od 17. januara do 11. februara 2022. godine.

Prijava ispita za januarski ispitni rok je 11. i 12. januara u vremenu od 10 do 13h.

U istim terminima, kada i prijava, biće i administrativna overa semestra.

Semestralni list studenti mogu preuzeti u biblioteci Fakulteta i predaje se zajedno sa prijavom ispita.

Prijave ispita moraju biti popunjene sa svim neophodnim podacima na obe strane prijave – primer popunjene prijave se nalazi na oglasnoj tabli fakulteta.

Studenti koji nisu izmirili skolarinu, zakljucno sa januarskom ratom, nece moci da prijave ispite u januarskom ispitnom roku.

Studenti, koji su iskoristili pravo besplatnih prijava ispita za dva roka, prilikom prijave moraju doneti uplatnicu (na uvid) kao potvrdu o uplati prijave ispita. Bez dokaza o uplati prijava se neće evidentirati.

Uprava fakulteta