FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Januarski ispitni rok za školsku 2021/2022. od 17.01-11.02.2022. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 10.02.2022. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 21.01.2022. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 28.01.2022. u 11h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 26.01.2022. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 26.01.2022. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 26.01.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 02.02.2022. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Natasa Kankaras 31.01.2022. u 10h[1]
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 04.02.2022. u 13h
Sociologija/Sociologija politike Prof. dr Mihajlo Manić 17.01.2022. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 11.02.2022. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaisis 19.01.2022. u 10h
Informatika u diplomatiji Prof. dr Dragan Randjelovic 24.01.2022. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 28.01.2022. u 13h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 21.01.2022. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 17.01.2022. u 11h
Engleski jezik 3, 4 Natasa Kankaras 31.01.2022. u 12h[2]
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 02.02.2022. u 12h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 11.02.2022. u 11h *
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 24.01.2022. u 12:30h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 26.01.2022. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 07.02.2022. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 04.02.2022. u 12:30h

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 16.12. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 26.01.2022. u 10h
Ples Božidar Mihailović 19.01.2022. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 21.01.2022. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2022. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 17.01.2022. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 02.02.2022. u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 28.01.2022. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 11.02.2022. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 07.02.2022u 12:30h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 31.01.2022. u 10h

IV GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Obavestajni rad u diplomatiji Prof. dr Radojica Lazic 17.01.2022. u 10h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 04.02.2022. u 12:30h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.01.2022. u 11h
Vojna diplomatija Prof. dr Radojica Lazic 28.01.2022. u 10h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 02.02.2022. u 14h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vucic 11.02.2022. u 10h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 21.01.2022. 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.01.2022. u 11h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 28.01.2022. u 12h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 04.02.2022. u 12:30h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 04.02.2022. u 12:30h
Engleski jezik 7, 8 Natasa Kankaras 31.01.2022. u 12h[3]
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 02.02.2022. u 14h
Komunikologija Doc. dr Nikola Mladjenovic 24.01.2022. u 11h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 11.02.2022. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 07.02.2022. u 12:30h
Menadzment nacionalne bezbednosti Prof. dr Radojica Lazic 17.01.2022. u 10h
Medjunarodne organizacije Prof. dr Leonas Tolvaisis 19.01.2022. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.01.2022. u 11h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 07.02.2022. u 12:30h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.01.2022. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 21.01.2022. u 12h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 24.01.2022. u 11h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 31.01.2022. u 12h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 04.02.2022. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 17.01.2022. u 12h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 17.01.2022. u 12h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 24.01.2022. u 10h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 10.02.2022. 12h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 28.01.2022. u 14h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 21.01.2022. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 10.02.2022. u 12h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 21.01.2022. 10h
Visoko tehnoloski kriminal i sajber bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 24.01.2022. u 13:30h
Finansijska forenzika i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 21.01.2022. 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 10.02.2022. u 12h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 10.02.2022. u 12h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 21.01.2022. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 28.01.2022. u 11h

[1] Studenti koji su slusali nastavu kod nastavnice strsanog jezika dr Ivone Radojevic ispit ce polagati kod nastavnice stranog jezika Natase Kankaras.

[2] Studenti koji su slusali nastavu kod nastavnice strsanog jezika dr Ivone Radojevic ispit ce polagati kod nastavnice stranog jezika Natase Kankaras.

[3] Studenti koji su slusali nastavu kod nastavnice strsanog jezika dr Ivone Radojevic ispit ce polagati kod nastavnice stranog jezika Natase Kankaras.