Izvor: Nataša Kankaraš

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik 1 i 3 (druga, slabija grupa) održaće se 17. decembra 2021. u zgradi fakulteta po sledećem rasporedu:
– druga godina (Engleski jezik 3) u 10h;
– prva godina (Engleski jezik 1) u 12h.
Kolokvijumi će trajati po 90 minuta.