Izvor: SUSB

Strukovno udruženje sektora bezbednosti (SUSB) poziva sve zainteresovane studente osnovnih, master i doktorskih studija koji se bave pitanjima bezbednosti da se do 05.11.2021. godine prijave za stažiranje u našoj Organizaciji (druga generacija stažista SUSB).

Stažiranje će trajti mesec dana, nakon čega će stažisti dobiti potvrdu o završenom stažiranju. Program stažiranja uključuje realizaciju minimum dve aktivnosti iz oblasti rada Udruženja u skladu sa njegovim radionicama (organizaciju sastanaka, edukacija, on-line seminara, sprovođenje anketa ili neke druge aktivnosti), kao i izradu analiza iz oblasti svih sektora i nivoa bezbednosti, koje bi bile objavljene na sajtu Udruženja i/ili publikovane u štampanoj formi. U skladu sa tada aktuelnim mogućnostima stažisti mogu biti uključeni u izradu projekata Udruženja kako tokom trajanja stažiranja tako i u buduće. Radionice Udruženja se mogu naći na sajtu Udruženja www.sektorbezbednosti.com.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti slanjem biografije i motivacionog pisma u kojem bi bila navedena i specifična oblast interesovanja na mail: security.sector.ngo.gs@zoho.com ili slanjem pošte na adresu: „16.oktobra“ br. 21/37, 11160 Beograd .

Predsedništvo SUSB će nakon završetka konkursa pozvati odabrane kandidate na intervju i odlučuti o izboru stažista o čemu obaveštava kandidate telefonskim ili elektronskim putem u roku od 15 dana od okončanja konkursa.