Izvor: Studentska služba

Obaveštavaju se studenti osnovnih akadamskih studija Fakulteta za diplomatiju i bezbednost da imaju pravo konkurisati za besplatnu punu školarinu za godinu koju upisuju, pod sledećim uslovima:

– studenti koji upisuju II godinu studija imaju ostvarenih 60 ESPB bodova u prethodnoj godini (I godina studija) sa prosečnom ocenom minimalno 9;

– studenti koji upisuju III godinu studija imaju ostvarenih 120 ESPB bodova u prethodne dve godine (I i II godina studija) sa prosečnom ocenom minimalno 9 u poslednjoj godini studija (II godina studija).

– studenti koji upisuju IV godinu studija imaju ostvarenih 175 ESPB bodova (bez završnog rada) u prethodne tri godine (I, II i III godina studija) sa prosečnom ocenom minimalno 9 u poslednjoj godini studija (III godina studija).

Pravo na punu stipendiju mogu ostvariti zaključno sa ispitima položenim u poslednjem ispitnom roku u školskoj 2020/2021. (Oktobar III).

Stipendiju dobija 10 najboljih studenata po godini.

Svi studenti koji ispunjavaju uslov za punu stipendiju potrebno je da se jave na zvaničan mail office@fdb.edu.rs sa naznakom u naslovu: Za stipendiju za II/III/IV godinu do ponedeljka 18. oktobra. Lista stipendista biće objavljena 19. oktobra do 12 časova.

Uprava fakulteta