FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok III za školsku 2021/2022. od 04.10-15.10.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.10.2021. u 12h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 14.10.2021. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 13.10.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 13.10.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 13.10.2021. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 05.10.2021. u 11:30h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknovic 07.10.2021. u 12h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 12.10.2021. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 11.10.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 05.10.2021. u 10:30h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaisis 13.10.2021. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 14.10.2021. u 10h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2021. u 10h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 13.10.2021. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknovic 07.10.2021. u 12h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojevic Aleksic 05.10.2021. u 11:30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 04.10.2021. u 11h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 12.10.2021. u 10:30h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 12.10.2021. u 10:30h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 11.10.2021. u 11h
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 13.10.2021. u 11:30h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Zarko Brakovic 08.10.2021. u 10h
Ples Božidar Mihailović 14.10.2021. u 11:30h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 15.10.2021. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 12.10.2021. u 10:30h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 13.10.2021. u 10:30h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknovic 07.10.2021. u 12h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojevic Aleksic 05.10.2021. u 11:30h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazic 05.10.2021. u 11:30h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 11.10.2021. u 10:30h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 04.10.2021. u 13:45h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 12.10.2021. u 10:30h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 11.10.2021. u 11:30h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetic 15.10.2021. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 11.10.2021. u 11h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 11.10.2021. u 11h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknovic 07.10.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojevic Aleksic 05.10.2021. u 11:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 11.10.2021. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 05.10.2021. u 10:30h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 04.10.2021. u 13:45h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 13.10.2021. u 11:30h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 04.10.2021. u 13:45h
Protokol mr Vojislav Glišić 12.10.2021. u 11:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 12.10.2021. u 11:30h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 06.10.2021. u 10:30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 13.10.2021. u 11:30h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 13.10.2021. u 12:30h
Kultura i medjunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mladjenovic 08.10.2021. u 10h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Randjelovic 04.10.2021. u 11h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 08.10.2021. u 11h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 14.10.2021. u 10h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 11.10.2021. u 10:30h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 05.10.2021. u 10:30h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 11.10.2021. u 10:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.10.2021. u 10:30h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 05.10.2021. u 10:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 13.10.2021. u 10:30h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 13.10.2021. u 10:30h