Izvor: Prof. dr Dragan Ranđelović

Spisak studenata koji su položili ispit iz predmeta

Zaštita i bezbednost informacija

Održan: 29.09.2021.

  1. Vasilisa Denda 078/19 – 9 (devet)
  2. Uroš Isailović 057/19 – 8 (osam)
  3. Tamara Petrović 077/18 – 8 (osam)
  4. Petar Miočinović 065/18 – 7 (sedam)
  5. Nevena Milosavljević 164/19 – 7 (sedam)
  6. Milena Stanojević 050/19 – 6 (šest)
  7. Filip Matović 060/18 – 6 (šest)

Studenti mogu pregledati svoje radove u kabinetu predmetnog nastavnika u periodu od 14h do 15h, danas, 29.09.2021. godine.