Izvor: dr Ivona Radojević

Spisak studenata i studentkinja koji su ostvarili pravo izlaska na usmeni deo ispita iz predmeta Engleski jezik (kod dr Ivone Radojević Aleksić) – septembarski rok 2021. godine:

 

ENGLESKI JEZIK I

 1. Rado Kukolj (141/20) – 22.5/54

 

ENGLESKI JEZIK II

 1. Vasilije Draganić (158/20) 33/50
 2. Maša Ilić (031/20) – 30.5
 3. Valentina Gnječ (032/20) – 29/50
 4. Jovana Nedimović (153/20) – 26.5/50
 5. Miloš Stanković (004/20) – 25.5/50
 6. Tatjana Jovanović (130/20) – 24.5/50
 7. Stefan Mitrović (019/20) – 24.5/50
 8. Nikolina Džunov (009/20) – 24.5/50
 9. Stefan Mitrović (076/20) – 24/50
 10. Dušan Živanić (002/20) – 23.5/50
 11. Budimir Terzić (036/20) – 22/50

 

ENGLESKI JEZIK III

 1. Matija Pavelić (069/19) – 30.5/54
 2. Ilija Blagojević (087/19) – 24/54
 3. Petar Petrović (063/18) – 22.5/54

 

ENGLESKI JEZIK IV

 1. Tanja Plavšić (068/19) – 35/50
 2. Aleksandra Bajić (115/20) – 30/50
 3. Miloš Đorović (089/19) – 23.5/50
 4. Stepa Tanasković (036/19) – 22/50
 5. Nikola Đerić (025/19) – 22/50
 6. Sara Mihajlović (059/19) – 21/50
 7. Marta Zlatić (016/19) – 21/50
 8. Anja Belić (035/19) – 21/50

 

ENGLESKI JEZIK V

 1. Tijana Božinovski (164/20) – 53.5/60
 2. Milica Asanović (041/18) – 43.5/60
 3. Sandra Milovančević (089/18) – 24.5/60

 

ENGLESKI JEZIK VI

 1. Nataša Dražić (170/20) – 47.5/52
 2. Milica Ristić (031/18) – 44.5/52
 3. Barbara Subotić (009/18) – 43.5/52
 4. Anastasija Petrović (161/18) – 34/52
 5. Sara Pikulić (093/18) – 36.5/52
 6. Milica Savić (157/18) – 29/52
 7. Natalija Miljković (008/18) – 33/52
 8. Milica Aleksić (021/18) – 25.5/52