Izvor: dr. Ivona Radojević
Kolokvijum iz predmeta engleski jezik, septembarski rok, biće održan 24.8.2021. godine u sledećim terminima:
– Engleski jezik 1, 2 – 09h
– Engleski jezik 3, 4 – 10h
– Engleski jezik 5, 6 – 11h
Predmetni nastavnik