Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski ispitni rok II za školsku 2020/2021. od 20.09-01.10.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 24.09.2021. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 21.09.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 30.09.2021. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 29.09.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 29.09.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 29.09.2021. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 06.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h *
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 22.09.2021. / Kolokvijum u 9h / Usmeni ispit u 12:30h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 01.10.2021. u 11h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 23.09.2021. u 12h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 20.09.2021. u 10h

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 30.09.2021. u 10h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 21.09.2021. u 12h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 01.10.2021. u 10:30h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 22.09.2021. / Kolokvijum u 9h / Usmeni ispit u 12:30h *
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 06.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 29.09.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 23.09.2021. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2021. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 24.09.2021. u 12h *****
Krivicno pravo (opsti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 20.09.2021. u 10h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 01.10.2021. u 12h ****
Ples Božidar Mihailović 27.09.2021. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 21.09.2021. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 28.09.2021. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 24.09.2021. u 10h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 22.09.2021. / Kolokvijum u 9h / Usmeni ispit u 12:30h *
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 06.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić  28.09.2021. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 30.09.2021. u 10h
Geopolitika prof. dr Dušan Proroković 29.09.2021. u 13h ***
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2021. u 12h

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 30.09.2021. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 24.09.2021. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 29.09.2021. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 29.09.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 22.09.2021.u 14h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 06.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2021. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 23.09.2021. u 12h
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 29.09.2021. u 13h ***

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 22.09.2021. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 29.09.2021. u 13h ***
Protokol mr Vojislav Glišić 28.09.2021. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.09.2021. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 27.09.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 22.09.2021. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic – Jancic 01.10.2021. u 11h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 30.09.2021. u 10h **

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 29.09.2021. u 11h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 24.09.2021. 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 30.09.2021. u 10h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 20.09.2021. 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 21.09.2021. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 20.09.2021. 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 21.09.2021. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 21.09.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 24.09.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 22.09.2021. u 10h

 

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 17.08. u 15h
** – Izmena urađena 24.08. u 13:30h
*** – Izmena urađena 06.09. u 12h
**** – Izmena urađena 13.09. u 12:30h
***** – Izmena urađena 16.09. u 15:00h