Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Oktobarski I ispitni rok za školsku 2020/2021. od 06.09-17.09.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 13.09.2021. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 06.09.2021. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 10.09.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 08.09.2021. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 15.09.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 15.09.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 15.09.2021. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 01.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 09.09.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 11:30h *
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 17.09.2021. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 14.09.2021. u 11:30h *****

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 08.09.2021. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 06.09.2021. u 12:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 07.09.2021. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 16.09.2021. Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 11:30h *
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 01.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 14.09.2021. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 13.09.2021. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 10.09.2021. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 15.09.2021. u 12h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 17.09.2021. u 10h
Ples Božidar Mihailović 16.09.2021. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 06.09.2021. u 12h
Protokol mr Vojislav Glišić 14.09.2021. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 10.09.2021. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 08.09.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 11:30h *
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 01.10.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić  15.09.2021. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 16.09.2021. u 10h ****
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 13.09.2021. u 10h ***
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2021. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 10.09.2021. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 17.09.2021. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 15.09.2021. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 15.09.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 16.09.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 01.10.2021. / Kolokvijum u 09h – Usmeni ispit u 12:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 07.09.2021. u 12h
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 14.09.2021. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 13.09.2021. u 10h ***

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 15.09.2021. u 10h
Geopolitika Balkana prof. dr Dušan Proroković 13.09.2021. u 10h ***
Protokol mr Vojislav Glišić 14.09.2021. u 11h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 17.09.2021. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 08.09.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 10.09.2021. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 07.09.2021. u 11h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 29.09.2021. u 10h **

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.09.2021. u 11h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 14.09.2021. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Doc. dr Slobodan Simović 08.09.2021. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 10.09.2021. u 11h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 06.09.2021. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 10.09.2021. u 11h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.09.2021. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 06.09.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 17.09.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 10.09.2021. u 11h

 

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 17.08. u 15h
** – Izmena urađena 24.08. u 13:30h
*** – Izmena urađena 06.09. u 12h
**** – Izmena urađena 07.09. u 10h
***** – Izmena urađena 14.09. u 8h