Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Septembarski I ispitni rok za školsku 2020/2021. od 23.08-03.09.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 27.08.2021. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 30.08.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 24.08.2021. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 01.09.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 01.09.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 01.09.2021. u 13h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 23.08.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 12:30h
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 26.08.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 03.09.2021. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.08.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 02.09.2021. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis 31.08.2021. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 24.08.2021. u 11h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 30.08.2021. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 27.08.2021. u 11h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 26.08.2021. u 12h
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 23.08.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 13h
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 25.08.2021. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 02.09.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2021. u 10h *
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 01.09.2021. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 03.09.2021. u 12h

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 27.08.2021. u 10h
Ples Božidar Mihailović 01.09.2021. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 30.08.2021. u 10h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.08.2021. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 01.09.2021. u 11h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 26.08.2021. u 12h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 23.08.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 14h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazic 02.09.2021. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 03.09.2021. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 30.08.2021. u 13h
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 25.08.2021. u 11:30h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 03.09.2021. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 27.08.2021. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 03.09.2021. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 03.09.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 26.08.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 23.08.2021. / Kolokvijum u 09h / Usmeni ispit u 15h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 25.08.2021. u 11h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 02.09.2021. u 11h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 30.08.2021. u 13h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.08.2021. u 10h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 30.08.2021. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 24.08.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 03.09.2021. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 31.08.2021. u 12:30h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 03.09.2021. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 25.08.2021. u 12h
Kultura i međunarodni odnosi Doc. dr Nikola Mlađenović 21.09.2021. u 10h **

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 02.09.2021. u 11h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 30.08.2021. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 24.08.2021. u 11h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 03.09.2021. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 02.09.2021. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 26.08.2021. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 02.09.2021. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 02.09.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.08.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 23.08.2021. u 10h


NAPOMENA:

* – izmena urađena 14. avgusta u 14:40
** – izmena urađena 24. avgusta u 13:30