Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Junski ispitni rok za školsku 2020/2021. od 01.06-30.06.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Boskovic 01.06.2021. u 10h
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 21.06.2021. u 10h
Osnove politike i savremeni politički sistemi Prof. dr Leonas Tolvaišis; Doc. dr Danijela Bjelja 09.06.2021. u 10h
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 14.06.2021. u 10h
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 02.06.2021. u 10h
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 02.06.2021. u 10h
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipović 02.06.2021. u 10h
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 11.06.2021. u 10h
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 11.06.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 04.06.2021. u 10h
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 07.06.2021. u 10h
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 18.06.2021. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 14.06.2021. u 11:30h
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 21.06.2021. u 11:30h
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.06.2021. u 10h
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 11.06.2021. u 11:30h
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 11.06.2021. u 11:30h
Krivično pravo (opšti deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 18.06.2021. u 10h
Krivično pravo (posebni deo) Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 25.06.2021. u 10h
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Ranđelović 09.06.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 03.06.2021. u 10h
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 28.06.2021. u 10h
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 07.06.2021. u 12h

  

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 18.06.2021. u 10h
Ples Božidar Mihailović 04.06.2021. u 10h
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 21.06.2021. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.06.2021. u 10h
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 07.06.2021. u 10h
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 11.06.2021. u 13h
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 11.06.2021. u 13h
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazic 25.06.2021. u 10h
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 23.06.2021. u 10h
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 28.06.2021. u 10:30h *
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 01.06.2021. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 01.06.2021. u 10h
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 04.06.2021. u 10h
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 07.06.2021. u 12h
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 07.06.2021. u 12h
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 11.06.2021. u 14:30h
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 11.06.2021. u 14:30h
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 14.06.2021. u 10h
Studije EU Doc. dr Mihajlo Vučić 18.06.2021. u 12h
Strategije bezbednosti Prof. dr Dušan Proroković 28.06.2021. u 11:30h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 07.06.2021. u 11:30h
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 28.06.2021. u 13h
Protokol mr Vojislav Glišić 30.06.2021. u 11:30h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 28.06.2021. u 10h
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 14.06.2021. u 10h
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 11.06.2021. u 10h
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopičić Jančić 01.06.2021. u 12:30h
Kultura i medjunarodni odnosi Prof. dr Nikola Mladjenovic 18.06.2021. u 10h

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 09.06.2021. u 12h
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 07.06.2021. u 10h
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 14.06.2021. u 13h
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 01.06.2021. u 10h
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 14.06.2019. u 10h
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 30.06.2021. u 10h

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Boskovic 14.06.2021. u 10h
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Boskovic 01.06.2021. u 10h
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 28.06.2021. u 10h
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 07.06.2021. u 11:30h

NAPOMENA:

* – Izmena uradjena 24.06.2021. godine u 12h