Izvor: Marina Milovanović

Spisak studenata koji su položili kolokvijum iz Italijanskog jezika 2:

1. Jovan Aksentijević 01/20 ………. 18,5
2. Nikola Petrović 125/20 ………. 16
3. Dušan Živanić 02/20 ………. 12,5