Izvor: Prof. dr Mihajlo Vučić

Studenti se obaveštavaju da će drugi kolokvijum iz predmeta Evropski odnosi i EU biti održan 29. aprila. Kolokvijum nije obavezan. Pravo da rade kolokvijum imaju svi studenti nezavisno od rezultata prvog kolokvijuma.

Materija za drugi kolokvijum obuhvata materiju koja odgovara ispitnim pitanjima od 24-46. Pitanja na kolokvijumu neće biti identična ispitnim pitanjima. O detaljima organizacije kolokvijuma (podela na grupe, satnica) studenti će biti obavešteni naknadno.

Srdačan pozdrav

Mihajlo Vučić