Izvor: Prof. dr Jelena Lopičić Jančić

OBAVEŠTENJE STUDENTIMA II GODINE OSNOVNIH STUDIJA

U VEZI  PREDMETA KRIVIČNO PRAVO POSEBNI DEO

Pomera se nastava preko ZOOM platforme koja bi trebalo da se održi u četvrtak 15. aprila 2021. godine sa početkom u 12 časova iz predmeta Krivično pravo – posebni deo za ponedeljak 19. aprila 2021. godine sa početkom u 12 časova.

Znači, u ponedeljak 19. aprila 2021. godine sa početkom u 12 časova studenti II godine osnovnih studija imaće predavanje preko ZOOM platforme.

Predmetni nastavnik