Izvor: Studentska služba

FAKULTET ZA DIPLOMATIJU I BEZBEDNOST

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Raspored ispita

Aprilski rok za školsku 2020/2021. od 12.04-23.04.2021. godine

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Osnovi bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 22.04.2021. u 10:00
Osnovi diplomatije Doc. dr Danijela Bjelja 14.04.2021. u 12:00 *
Osnovi prava sa ustavnim pravom Prof. dr Slobodan Simović 23.04.2021. u 10:00
Italijanski jezik 1, 2 Marina Milovanović 21.04.2021. u 11:30 **
Nemački jezik 1, 2 Aleksandra Begović 21.04.2021. u 10:00
Španski jezik 1, 2 Hristina Filipovic 21.04.2021. u 14:30
Engleski jezik 1, 2 Mina Suknović 13.04.2021. u 10:00
Engleski jezik 1, 2 dr Ivona Radojević Aleksić 13.04.2021. u 10:00
Sistemi bezbednosti Doc. dr Dejan Labović 23.04.2021. u 11:00
Sociologija Prof. dr Mihajlo Manić 20.04.2021. u 13:00
Evropski odnosi i EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.04.2021. u 10:00
Osnove politike i savremeni politički sistemi Doc. dr Danijela Bjelja 14.04.2021. u 12:00 *

 

 

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Međunarodna bezbednost Prof. dr Slobodan Simović 23.04.2021. u 12:00
Politički sistem Srbije Doc. dr Danijela Bjelja 21.04.2021. u 10:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 15.04.2021. u 12:00 ****
Engleski jezik 3, 4 Mina Suknović 13.04.2021. u 11:30
Engleski jezik 3, 4 dr Ivona Radojević Aleksić 13.04.2021. u 11:30
Krivično pravo (opšti i posebni deo) Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 16.04.2021. u 10:00
Zaštita i bezbednost informacija Prof. dr Dragan Randjelović 14.04.2021. u 10:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Mihajlo Manić 19.04.2021. u 12:00
Religija i politika Prof. dr Mihajlo Manić 22.04.2021. u 10:00
Istorija diplomatije Prof. dr Branko Nadoveza 12.04.2021. u 13:00

 

… 

III GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Krizni menadžment Doc. dr Žarko Braković 23.04.2021. u 10:00
Ples Božidar Mihailović 20.04.2021. u 10:00
Debata Doc. dr Danijela Bjelja 21.04.2021. u 11:00
Protokol mr Vojislav Glišić 22.04.2021. u 11:00
Spoljna politika Srbije Prof. dr Dragan Kolev 14.04.2021. u 10:00
Engleski jezik 5, 6 Mina Suknović 13.04.2021. u 13:00
Engleski jezik 5, 6 dr Ivona Radojević Aleksić 13.04.2021. u 13:00
Obaveštajno-bezbednosne službe Prof. dr Radojica Lazić 12.04.2021. u 10:00
Međunarodni ekonomski odnosi Doc. dr Gordana Mrdak 22.04.2021. u 10:00
Geopolitika Prof. dr Dušan Proroković 29.04.2021. u 13:00 ***
Psihologija pokreta Prof. dr Mihajlo Manić 19.04.2021. u 13:00

 

 

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Diplomatija i bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Savremena ekonomija Doc. dr Gordana Mrdak 22.04.2021. u 12:00
Politika bezbednosti Doc. dr Stevo Ivetić 13.04.2021. u 11:00
Savremena politička istorija Prof. dr Branko Nadoveza 12.04.2021. u 13:00
Uporedni politički sistemi Prof. dr Branko Nadoveza 12.04.2021. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 Mina Suknović 13.04.2021. u 13:00
Engleski jezik 7, 8 dr Ivona Radojević Aleksić 13.04.2021. u 13:00
Komunikologija Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2021. u 10:00
Studije EU Prof. dr Mihajlo Vučić 15.04.2021. u 11:00
Strategije bezbednosti prof. dr Dušan Proroković 29.04.2021. u 13:00 ***

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 14.04.2021. u 10:00
Geopolitika Balkana Prof. dr Dušan Proroković 29.04.2021. u 13:00 ***
Protokol mr Vojislav Glišić 22.04.2021. u 11:00
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.04.2021. u 10:00
Političko nasilje Prof. dr Mihajlo Manić 21.04.2021. u 11:00
Sistemi bezbednosti Srbije Prof. dr Dragan Kolev 14.04.2021. u 10:00
Međunarodno javno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 15.04.2021. u 12:00
Diplomatsko i konzularno pravo Prof. dr Jelena Lopicic Jancic 16.04.2021. u 12:00

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – Korporativna bezbednost

I GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Informaciona bezbednost Prof. dr Dragan Ranđelović 14.04.2021. u 12:00
Menadžment u korporativnoj bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 22.04.2021. u 12:30
Teorija korporativne bezbednosti Prof. dr Slobodan Simović 23.04.2021. u 13:00
Savremena ekonomija i bezbednost Doc. dr Gordana Mrdak 16.04.2021. u 10:00
Fizičko-tehnička zaštita Prof. dr Milica Bošković 12.04.2021. u 10:00
Mendžment u industrijskoj bezbednosti Doc. dr Gordana Mrdak 20.04.2021. u 10:00

II GODINA

PREDMET PREDAVAČ DATUM, VREME
Ugrožavanje korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 12.04.2021. u 10:00
Savremeni sistemi korporativne bezbednosti Prof. dr Milica Bošković 22.04.2021. u 12:30
Civilna bezbednost Prof. dr Dragan Kolev 23.04.2021. u 10:00
Metodologija političkih nauka Prof. dr Dragan Kolev 14.04.2021. u 10:00

 

NAPOMENA:
* – Izmena urađena 5. aprila u 12h.
** – Izmena urađena 7. aprila u 13:30h.
*** – Izmena urađena 10. aprila u 12h.
**** – Izmena urađena 14. aprila u 14h.